Uzależnienie od internetu

Zapominanie o obowiązkach wynikających z realnej codzienności to często początek uzależnienia od internetu. Osoba nałogowo korzystająca z sieci w wirtualnym świecie spędza nawet po kilkanaście godzin. Od tego zależne jest też jej samopoczucie. Uzależnienie od internetu jest jednym z zachowań behawioralnych, które leczone są w prywatnej klinice OAZA w miejscowości Choceń. Zatrudniani tu terapeuci specjalizują się w różnych nałogach. Diagnoza opiera się na potwierdzeniu kilku czynników, które związane są z nałogowym korzystaniem z sieci takich jak np. złe samopoczucie spowodowane brakiem dostępu do komputera.