Stabilność i reaktywność niebezpiecznych substancji

Zgodnie z unijnymi przepisami, które naturalnie obowiązują także i w Polsce, sprzedaż niebezpiecznych substancji chemicznych obostrzona jest wieloma istotnymi wymogami. Do nich na pewno musi być zaliczona karta charakterystyki substancji niebezpiecznych, a więc specjalny dokument, który to jest swego rodzaju ulotką dla chemikaliów. To nie tylko skład, ale też zagrożenia, zapobieganie im oraz sposoby działanie w kryzysowych sytuacjach. Opisują one również stabilność i reaktywność niebezpiecznych substancji oraz wiele innych cech jak również sposoby postępowania w przypadku pożaru lub kontaktu ze skórą lub układem oddechowym. Tutaj takie karty przygotowywane są w oparciu o wszystkie przepisy prawa, bardzo skrupulatnie, a do tego w razie potrzeby w języku angielskim.