Przyczyny bezsenności

Z czego jednak wynika problem bezsenności? Przyczynami, najogólniej rzecz ujmując, są zwykle zaburzenia psychogenne lub somatyczne. Ich prawidłowe rozpoznanie to zadanie dla lekarzy specjalizujących się w leczeniu zaburzeń snu np. w Poradni Profilaktyki i Leczenia Bezsenności INZPiRO. Niekiedy po prostu styl życia sprawia, że naturalny cykl czuwania i snu zostaje zachwiany i przyczynia się do dezorganizacji wypoczynku nocnego. Pogłębiony wywiad lekarski i określenie czynnika negatywnego często wystarczy, aby odzyskać zdolność prawidłowego zasypiania.