Maciejuk Dariusz prawnik

Na przykład do prawnika Dariusza Maciejuka, który od 2002 roku prowadzi w Warszawie swoją kancelarię adwokacką. Mieści się ona przy ulicy 3 Maja w Warszawie. Jego specjalizację stanowi prawo administracyjne, bankowe i handlowe. Jest absolwentem Wydziału Prawa Świeckiego i Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także studiów podyplomowych „Prawo i ekonomia Wspólnot Europejskich” na Uniwersytecie Warszawskim oraz „Bankowość i finanse” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2012 roku współpracuje z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy.