Komornik sądowy Kraków

Zajmując ruchomości będące we władaniu dłużnika, może dojść do zajęcia rzeczy niestanowiącej jego własności. Komornik sądowy Pani Natalia Gretschel nie ma obowiązku badać, czyja to jest własność i zająć na przykład samochód należący do kogoś obcego. Co prawda właścicielowi przysługują środki prawne do zwolnienia zajętej rzeczy, ale procedura odwoławcza zajmuje trochę czasu. W tym przypadku należy złożyć powództwo przeciwegzekucyjne i na tej podstawie Sąd może zwolnić ruchomość spod zajęcia. Wynika to z przepisów o egzekucji sądowej.