Detoksykacja

Wszelkie uzależnienia od substancji psychoaktywnych doprowadzają do zatrucia organizmu w większym lub mniejszym stopniu. Aby rozpocząć właściwe leczenie alkoholika lub narkomana niezbędne jest przeprowadzenie detoksykacji. Zabieg taki przeprowadzany jest w ośrodku leczenia uzależnień Oaza. Dokładniejsze dane na ten temat znajdują się pod adresem http://www.leczenie.osrodekoaza.pl/detoks. Zabiegi detoksykacyjne nadzorują lekarze oraz wyspecjalizowany personel medyczny, zatrudniany przez ośrodek Oaza.