Certyfikacja systemów zarządzania

Procedury, w których wyniku akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji instytucja niezależna PCC-Cert Sp. z o.o. Sp. K. z Kobierzyc od podmiotu, dostawcy i odbiorcy udziela pisemnych zapewnień, że wyrób, usługa lub proces są zgodne z daną normą, lub właściwymi przepisami prawnymi to tzw. Certyfikacje Systemu Zarządzania, które są specyficznym rodzajem audytu zewnętrznego. Wśród wykonywanych audytów certyfikujących przez PCC-Cert Sp. z o.o. Sp. K. z Kobierzyc rozróżnić można cztery rodzaje certyfikacji: systemu jakości, wyrobu, usługi i personelu.