Z A P R A S Z A M Y
Od dnia 22-02 w parzyste soboty każdego miesiąca tj. kolejno:
w lutym 22-02, w marcu 08-03,22-03 w kwietniu 12-04 ,26-04
w godzinach od 10:00 do 13:00
.
P R O J E K C J A   i   Z A J Ę C I A
– tematycznie związane z wyświetlonym filmem
Dodatkowe informacje telefon:509-611-795

Wydarzenie finansowane jest przez Prezydenta Miasta Gdyni, realizowane przez Szkołę podstawowa Nr 23 we współpracy z Franciszkańskim Centrum Kultury Gdynia oraz Radę Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana  w ramach wygranego przez nią konkursu.Dziękujemy Ojcom Franciszkanom za udostępnienie Kawiarenki Grecccio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Owsiak: Gdzie jest ten słoik, w którym chowam pieniądze? Pochrzaniło was?