zobacz film: PODARUJ MIŁOŚĆ – ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Drodzy Rodzice i Rodziny Parafii gdyńskich

 

Rodzina jest prawdziwym sanktuarium życia ( …)

Miejscem, w którym życie może w sposób właściwy być przyjęte i chronione (…)

Niezależnie od związków ciała i krwi, prawdziwa miłość ojcowska i macierzyńska gotowa jest przyjąć także dzieci pochodzące z innych rodzin, obdarzając je tym wszystkim  co jest potrzebne do życia i pełnego rozwoju”

Jan Paweł II  – Evangelium  Vitae

Zespół ds. pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy              ul. Filomatów 2,  poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci, które nie mają własnego domu, a potrzebują miłości i zrozumienia, aby w przyszłości wiedziały co znaczy ciepło domowego ogniska.

Rodzice biologiczni z różnych powodów nie zawsze są w stanie należycie wywiązać się z obowiązków rodzicielskich, co powoduje, że dzieci często trafiają do placówek opiekuńczych.

W naszym mieście rocznie ponad 100 dzieci trafia do placówek opiekuńczo – wychowawczych, ponad 300 dzieci przebywa w  rodzinach zastępczych.

Aktualnie ok. 30 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie naszego miasta czeka na znalezienie rodziców zastępczych lub adopcyjnych.

Serdecznie i gorącao zachęcamy do pozostania rodziną zastępczą.

 

„Podaruj miłość zostań rodziną zastępczą”

 

Jest to Nasz apel o pomoc w tworzeniu rodzin dla dzieci skrzywdzonych przez los.

Zespół ds. pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni zajmuje się zarówno szkoleniem rodzin, które chcą podjąć się opieki jako rodzina zastępcza jak również zapewnia stałe wsparcie psychologiczne i pedagogiczne rodzinom, które taką opiekę już sprawują.

 

Jeżeli ktoś jest zainteresowany ta formą rodzicielstwa potrzebnych informacji może udzielić:

Kierownik Zespołu ds. pieczy zastępczej

Pani Zuzanna Łaczyńska – Stec

z MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Gdyni

Tel.58 6226020 lub 58 6272020

lub

 

Pan Waldemar Zadorożny

z Franciszkańskiego Centrum Kultury Gdynia

tel:509-611-795

——————————————————————————————

PODARUJ MIŁOŚĆ

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Tel./fax  58 622 60 20 Tel. kom. 797-993-616

CZYM JEST RODZINA ZASTĘPCZA?

 

 

W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich albo władza ta została ograniczona.

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całkowitą opiekę, najczęściej wypełnia obowiązki rodzicielskie bez przejmowania pełni praw rodzicielskich.

Daje dzieciom i rodzicom szansę, aby zaleczyć rany, odrodzić się i rozwinąć.

Podstawowym  zadaniem rodziny zastępczej jest pomaganie dziecku, a nie zastępowanie mu rodziców.

 

 

 

 

 

Rodzicem zastępczym może zostać każdy kto:

Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Jest zdolny do sprawowania opieki nad dzieckiem pod względem zdrowotnym
 • · Posiada stałe źródło dochodu
 • · Wypełnia nałożony przez sąd obowiązek alimentacyjny
 • · Dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi dla odpowiedniej liczby osób
 • · Zapewni dziecku odpowiednie warunki do jego właściwego rozwoju oraz wypoczynku i spędzania czasu wolnego

a także:

 • · Nie jest i nie był pozbawiony, ograniczony lub zawieszony we władzy rodzicielskiej
 • · Nie jest ograniczony w zdolności do wykonywania czynności prawnych
 • · Nie był karany za umyślne przestępstwo

Rodzicem zastępczym może zostać każdy kto ma prawdziwą motywację do pełnienia tej funkcji

JEŚLI CHCIAŁBYŚ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ:

 • Sprawdź czy spełniasz wszystkie warunki formalne;
 • Omów te plany z własną rodziną;
 • Uwzględnij opinię swoich dzieci
 • Odwiedź nasz zespół

 

 

 

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Zadzwoń, przyjdź! KONTAKT:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół ds. pieczy zastępczej

ul. Filomatów 2

81-242 Gdynia

Tel./fax  58 622 60 20 Tel. kom. 797-993-616

 • ·Jeżeli potrafisz zrozumieć dzieci potrzebujące opieki, ich problemy oraz chcesz im  pomóc
 • ·Jeżeli chcesz coś zrobić dla dobra dzieci
 • ·Jeżeli z empatią potrafisz odnosić się do ich rodziców
 • ·Jeżeli lubisz wyzwania

ZOSTAŃ   RODZINĄ   ZASTĘPCZĄ

PODARUJ MIŁOŚĆ

Rodziny zastępcze to zwykli ludzie robiący codziennie niezwykłe rzeczy